Samarbeids​​partnere

Uteområde med havn i Plommevikane.  - Illustrasjon: Sval Arkitektur
   Vis bilde

Hardanger Fishfarm har en rekke spesielt kompetente samarbeidspartnere. Disse er valgt ut med omhu, og presenteres her:

Arealplanlegging

Geoplan AS

v/ daglig leder sivilarkitekt Solveig Valland

Nettside: geoplan.no

Fiskefaglig rådgivning og design

Alde Akva AS

v/ daglig leder Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Nettside aldeakva.no

Ingeniør- og rådgivningstjenester

Norconsult AS

v/områdeleder Siv. Ing. Endre Lægreid

Nettside www.norconsult.no

Faglig bistand biologi

Rådgivende Biologer AS

v/Dr. Philos. Geir Helge Johnsen

Nettside www.radgivende-biologer.no

Geologtjenester

Dr. Ing. Bjørn Buen

Telefon 957 34 013

 

Fjell- og sprengningsteknikk

Roger Botnen AS

v/daglig leder Roger Botnen

Nettside www.facebook.com/Botnagut